Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Arendal kommune med ni bronsemerker!

-Det å få valørmerkene er en kjempeinspirasjon for oss. Det er en bekreftelse på hva vi har oppnådd og et mål vi kan strekke oss videre etter, sier Tove Nævisdal i Arendal kommune.

Tove Nævisdal er Avdelingsleder kjøkken, vaskeri og renhold i Arendal kommune. Hun har ledet arbeidet for å servere 15% økologisk mat i sentralkjøkkenet og 10 mottakskjøkken. I september 2017 får ni av de 11 kjøkkenene Debios valørmerke i bronse som et synlig bevis på at de serverer minst 15% økologisk mat.

Med det er Arendal første kommune i Norge som får Debios valørmerke i bronse for minst 15% økologisk mat i flere kjøkken!

For Tove, som er kokk, har det å få jobbe med gode råvarer vært viktig i arbeidet med å legge om til økologisk mat. Sentralkjøkkenet tilbereder 4200 varme måltider hver uke, og de lager mest mulig mat fra bunnen av. Alt brød baker de selv. Dette tror hun betyr mye for de andre kokkene også.

 

«Det er en yrkesstolthet i det å lage mat fra bunnen av, bruke gode råvarer, og samtidig vite at du får noe mer igjen for å bruke økologiske råvarer i form av bærekraftighet.»

– Tove Nævisdal

Det har vært en vei å gå for å få alle med på satsingen, men blant annet gjennom informasjon om hva økologisk mat er, jevnlige fagmøter blant kokkene om økologiske varer og inspirasjonsbesøk til økologiske gårder i Norge, har de fått til en endring.

Tove sier at det å besøke økologiske gårder har vært viktig fordi det er holdningsskapende gjennom opplevelsen av hvordan økologisk mat dyrkes og opplevelsen av dyrevelferd i økologisk produksjon. Det er nå en lojalitet og trygghet blant de kjøkkenansatte om at dette er noe vi bør gjøre.

«Jeg ønsker å gi en stor takk til kokkene som jobber i kjøkkenet! De har vært lojale til prosjektet fra start, og gjort dette mulig!»

– Tove Nævisdal

I Arendal har de satset på noen utvalgte økologiske mengdevarer, som egg, mel, melk, kaffe og potet, som de har jevn og stabil tilgang på. Gjennom brukergruppe for offentlige innkjøp har kostøkonom Vibeke Birkeland ved sentralkjøkkenet stått på for å få jevn tilgang på økologiske varer som er norske og dyrket lokalt i så stor grad som mulig. De har blant annet jobbet frem en egen avtale som sikrer at de får levert økologiske poteter fra nærområdet hele høstsesongen.

Likevel er leverandørleddet fortsatt en flaskehals for tilgang på økologiske varer, og er noe som må jobbes videre med fremover når Tove og de andre skal nå nye målsettinger. Målet er at de to siste kjøkkenene også skal komme opp på 15% økologisk mat, og at noen av kjøkkenene skal jobbe seg opp mot 50% økologisk og Debios valørmerke i sølv.

Mat- og miljøveileder Britt Elisabeth Fossdal inspirerer med gode smaker - foto Unni Risdal
Godt å ha støtte fra Matvalget og andre i nettverket, i følge Tove Nævisdal - foto Unni Risdal

Arendal kommune er med i et nettverksprosjekt for økologisk mat i kommuner og fylkeskommuner, ledet av veiledningstjenesten Matvalget i DebioInfo.

Veiledning og inspirasjon gjennom prosjektet ØKOLØFT har vært avgjørende for det Arendal kommune har fått til hittil, og Tove sier at det er godt å ha støtte fra både Matvalget og nettverket av andre kommuner og fylkeskommuner i det videre arbeidet:

«Vi har jobbet for dette så lenge, og det er fint å ha et kontaktnettverk. Det er inspirasjon og støtte i å treffe andre som jobber mot det samme, og det er godt å ha med oss Matvalget med sin erfaring og kunnskap. Jeg tror det blir viktig for å nå 50% økologisk mat at Matvalget kan hjelpe oss med å fortsette å styrke bevisstheten enda mer rundt det å velge de økologiske råvarene og å jobbe opp mot leverandørene for at vi skal kunne få de økologiske varene vi ønsker oss».

Valørmerkene ble utdelt på torget i Arendal 25. september 2017, med både ordfører og presse tilstede. Helene Austvoll fra DebioInfo var til stede for å overrekke valørmerkene med det budskap at «Debios merker er et synlig bevis på ambisjonene for maten som serveres, og ved å vise dette fram kan andre bli nysgjerrige og la seg inspirere til en omlegging i mer bærekraftig retning.  Med Debios merker kan man vise at man bryr seg!»

Gårdsbesøk i har vært viktig for å inspirere og lære mer - foto Unni Risdal
Gårdsbesøk i Rygge - foto Unni Risdal

«Debios merker er et synlig bevis på ambisjonene i maten som serveres - de viser at man bryr seg!»

– Helene Austvoll, DebioInfo

Ønsker du mat- og miljøveiledning?

Del denne artikkelen

Kontakt