Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Kommuner og fylkeskommuner går sammen om å satse på økologisk mat!

-Vi er opptatt av å ha en kvalitet på maten vi leverer ut til våre innbyggere, og vi ser økologiske råvarer som en naturlig del av dette. Tove Nævisdal er avdelingsleder for kjøkken, vaskeri og renhold i Arendal kommune, og forteller at kommunen bruker 30% økologisk mat.

  • Publisert
  • Oppdatert

Arendal kommune er en av syv deltakere i et nyoppstartet nettverksprosjekt for økologisk mat i det offentlige, som ledes av Matvalget. Nettverket utgjør et pionerprosjekt i norsk sammenheng – disse kommunene og fylkeskommunene er de første i Norge til å gå sammen om ambisiøse målsetninger om økologiske og bærekraftige måltider i det offentlige!

Torsdag 9. mars 2017 var det oppstart for et nettverksprosjektet for å øke andelen økologisk mat i offentlig servering, hvor Akershus og Buskerud fylkeskommuner, og Oslo, Moss, Horten, Arendal og Hurdal kommune er med. Matvalget leder prosjektet og gir praktisk veiledning i hvordan legge om til mer økologisk mat gjennom Et bærekraftig måltid.

Kommunene og fylkeskommunene har ulike mål. De høyeste ambisjonene har Oslo og Buskerud, med mål om å servere 50% økologisk mat innen henholdsvis 2020 og 2019. For Oslo kommune omfatter det barnehager, skoler, sykehjem, kantiner og arrangementer, mens Buskerud skal legge om i kantinene i videregående skoler og fylkeskantina. – «Det som er bra med slike målsettinger er at kantinene får en helt annen oppmerksomhet med tanke på hvilken rolle de har for folkehelse og det psykososiale miljøet på skolene. Det blir en mye større bevissthet rundt betydningen av mat», sier Magne Skaalvik, rådgiver i Utdanningsavdelingen i Buskerud.

Alle fikk anledning til å dele sine satsinger, ideer og erfaringer

Nettverksprosjektet ble etablert etter en inspirasjonstur i regi av Matvalget til Södertälje i Sverige i fjor. I Södertälje kommune er over 50% av maten som serveres økologisk og man har oppnådd dette samtidig som de har hevet den generelle kvaliteten på maten som serveres, fremmet helse og utviklet personalet, – innenfor de samme budsjettrammene som tidligere.

I Horten er det ikke et politisk vedtak som ligger til grunn for satsingen, men kommunen har en ny kantine i rådhuset hvor 80% av maten allerede er økologisk, etter modell fra Södertälje. Sentralkjøkkenet skal nå komme i gang med å bruke mer økologiske varer. Nicola Berg er enhetsleder for eiendom i Horten kommune og forteller hvorfor de ønsker denne satsingen –«Vi ser at det grønne skiftet kommer og vi ønsker å komme i gang med dette. Selv om det ikke er et politisk vedtak – enda».

Gode og nyttige samtaler

For å oppnå målene skal kommunene og fylkeskommunene møtes flere ganger i år for å utveksle erfaringer og inspirasjon. I tillegg skal personalet som står for matlagingen få kurs og inspirasjon gjennom veiledning av Matvalget. Deltakerne på nettverksprosjektet ser dette som helt avgjørende. «Kompetanseheving og praktiske kurs er nøkkelen for å få til dette. Vi ser at vi ikke bare kan bytte ut varer for å få til dette, vi er nødt til å gjøre en omlegging av hva vi serverer. De ansatte i pilotkantinene gleder seg til kursene de skal ha», sier Magne Skaalvik.

Siri Solberg og Jan Vogt fra Matvalget
Et bærekraftig måltid servert av mat- og miljøveileder Dorthe Wessel

Ønsker du mat- og miljøveiledning?

Del denne artikkelen

Kontakt