Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Animalia er nytt medlem i Debio

Debio er en medlemsorganisasjon som skal sikre tillit og samarbeid mellom alle parter innen produksjon, omsetning og forbruk av økologiske varer. Animalia er den nittende virksomheten som er har meldt seg inn, og sier de ønsker å bidra kunnskapsutvikling og kunnskapsoverføring mellom økologisk og konvensjonell produksjon i Norge. Styreleder Odd-Einar Hjortnæs ønsker dem hjertelig velkommen!

  • Publisert
  • Oppdatert

Hva slags virksomhet er Animalia?

Animalia AS er et selskap som arbeider for og sammen med hele den norske kjøtt- og eggnæringen langs hele verdikjeden. Virksomheten eies av Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund. Formålet vårt er å bidra til økt verdiskaping, reduserte kostnader og høy tillit til norsk kjøtt- og eggproduksjon. Animalia skal bidra til å styrke bærekraft og langsiktig konkurransekraft for bonde og bransje gjennom å levere kunnskapsbaserte, nyttige og kostnadseffektive tjenester, forteller Tor Arne Ruud, direktør i Animalia.

Hoveddelen av virksomheten er felles faglige tiltak som finansieres av den norske bonden gjennom omsetningsavgift. Animalias kjerneområder er dyrehelse og dyrevelferd, husdyrproduksjon, mattrygghet, råvare og foredling, kjøtt og egg i kostholdet og bærekraft, miljø og klima.

Tor Arne Ruud, direktør i Animalia

Hvilke bærekraftsområder jobber dere mest med?

Animalia har som utgangspunkt at kjøtt- og eggproduksjon er utnyttelse av norske ressurser til egen matproduksjon, noe som i seg selv handler om bærekraft. Vi jobber med kunnskap om ressursene og hvordan de kan brukes best mulig, uten at det går utover generasjoner etter oss, som også skal ha mulighet til å produsere sin egen mat. Friske dyr som vokser godt, har god utnyttelse av fôret, i en husdyrproduksjon med liten medisinbruk og som gir gode produkter med lite svinn, er grunnleggende viktig i et bærekraftperspektiv. Konkret bidrar vi også inn i ulike prosjekter, f.eks. klimasmart landbruk, som skal redusere klimagassutslipp fra den enkelte gården, og Foods of Norway, som skal utvikle nye proteinråvarer til fôr.

Siden Animalia jobber i hele verdikjeden helt fram til ernæring og kosthold, jobber vi også med sammenhengene mellom ressursgrunnlaget for matproduksjon og kjøtt og egg sin plass i kostholdet. Dette er et svært dagsaktuelt og spennende tema, og her er det også behov for å utvikle mer kunnskap.

Hvorfor ønsker Animalia å være medlem i Debio?

Med bakgrunn i vår generiske rolle har ikke Animalia arbeidet mye direkte med økologisk produksjon. Mange av våre fagområder er imidlertid like relevante for økologisk og konvensjonell produksjon, som dyrevelferd, dyrehelse og forebyggende helsearbeid, mattrygghet, bærekraft og klima. Animalia har også bidratt noe med faglig vurdering av regelverk etc. knyttet til økologisk produksjon. Vi tror også at vi i vår rolle kan bidra med kunnskapsutvikling og kunnskapsoverføring mellom økologisk og konvensjonell produksjon i Norge.

Styreleder i Debio, Odd-Einar Hjortnæs

Styreleder i Debio, Odd-Einar Hjortnæs, er glad for at Animalia har valgt å bli medlem.

Vi ønsker Animalia hjertelig velkommen som medlem av Debio! Animalia er et viktig kompetansenav i husdyrnæringa i Norge, og er faglig sterke på en rekke områder der Debio sertifiserer økologisk produksjon og foredling. Vi ser fram til å få Animalia med som medlemmer på våre arrangementer og årsmøte og håper på et gjensidig utviklende samarbeid.

Del denne artikkelen

Kontakt