Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Begrepet «økologisk» kan ikke brukes på gjødsel- og jordforbedringsmidler

Økologiforskriften avklarer hvilke produkter som kan merkes økologisk, og dette er i hovedsak landbruksprodukter til bruk i næringsmidler og fôrvarer, samt vegetativt formeringsmateriale og frø til dyrking. I anledning starten på dyrkningssesongen vil vi minne om avklaringen Mattilsynet presenterte i 2020.

  • Publisert
  • Oppdatert

Økologiregelverket (jf forordning 834/2007 art. 12, 1a, b og c) regulerer hvilke produksjonsregler som gjelder for økologisk planteproduksjon når det gjelder tilførsel av næringsstoffer. Det er ingen felles EØS-regler for produksjon av økologisk gjødsel. Driftsmidler som f.eks. gjødsel- og jordforbedringsmidler, ensileringsmidler, m.m. kan ikke under noen omstendigheter markedsføres eller merkes som økologiske, men om de oppfyller kravene i økologiregelverket kan de merkes med «kan brukes i økologisk produksjon». Denne merkingen forutsetter at produktene kun inneholder ingredienser oppført i vedlegg I til forordning 889/2008. Det er virksomhetens ansvar å produsere og merke produkter i henhold til gjeldende regelverk, herunder både gjødselregelverk og økologiregelverk. Videre er det gårdbruker sitt ansvar å kun benytte innsatsvarer i sin økologiske produksjon som er i tråd med økologiregelverket.

Hele Mattilsynets avklaring finner på deres nettside.

Debio tilbyr et driftsmiddelregister som gjør det enklere å finne og formidle informasjon om driftsmidler som kan brukes i økologisk produksjon, men registeret oppdateres av virksomhetene selv og er ikke en godkjenning til bruk i økologisk produksjon fra Debios side. Virksomheter kan etter avtale med Debio legge inn sine produkter i databasen. Det er den enkelte virksomhet som er ansvarlig for at produkter de har listet i registeret er tillatt å bruke i økologisk produksjon. Virksomhetene som bruker driftsmiddelregisteret forplikter seg gjennom avtalen med Debio til å sikre at opplysningene som følger produktet er korrekte.

Driftsmiddelregisteret finner du her.

Del denne artikkelen

Kontakt