Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Driftsmiddelregisteret

Økologiforskriften avklarer hvilke produkter som kan merkes økologisk, og dette er i hovedsak landbruksprodukter til bruk i næringsmidler og fôrvarer, samt vegetativt formeringsmateriale og frø til dyrking.

Driftsmidler som f.eks. gjødsel- og jordforbedringsmidler, ensileringsmidler, m.m. kan ikke under noen omstendigheter markedsføres eller merkes som økologiske, men om de oppfyller kravene i økologiregelverket kan de merkes med «kan brukes i økologisk produksjon».

Debios driftsmiddelregister gjør det enklere å finne og formidle informasjon om driftsmidler som kan brukes i økologisk produksjon, men registeret oppdateres av virksomhetene selv og er ikke en godkjenning til bruk i økologisk produksjon fra Debios side. Virksomheter kan etter avtale med Debio legge inn sine produkter i databasen. Det er den enkelte virksomhet som er ansvarlig for at produkter de har listet i registeret er tillatt å bruke i økologisk produksjon. Virksomhetene som bruker driftsmiddelregisteret forplikter seg gjennom avtalen med Debio til å sikre at opplysningene som følger produktet er korrekte.

Ensileringsmidler (22)

Gjødsel- og jordforbedringsmidler (142)

Tilskuddsfôr/vitamin og- mineralblandinger (52)

Kontakt