Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

DebioInfo kartlegger landbrukspraksis

Et merke sier mye men ikke alt. Vi vet at alle produsentene som er tilknyttet Debio følger minstekravene i økologiregelverket. Vi vet også at mange gjør mye mer, og dette skal vi kartlegge i året som kommer.

 • Publisert
 • Oppdatert

Hvor lenge holdes ku og kalv sammen på økologiske melkegårder? Hvor stor andel av dyrefôret er egenprodusert? Hvor lenge er dyrene på beite? Hvilke medisiner benyttes i forbindelse med sykdom?

Gjennom et kartleggingsverktøy vil vi finne svar på disse og andre spørsmål knyttet til økologisk landbruk. Kunnskapen vi innhenter vil være nyttig for vårt kontrollarbeid, for andre aktører i landbruket og for deg som ønsker å vite mer om hvordan norsk økologisk landbruk drives.

Økologiregelverket stiller strenge krav for landbruk og mat gjennom hele verdikjeden. Debios kvalitetsrevisorer sikrer at alle som benytter seg av Debios merker følger regelverket, og ser også at mange strekker seg lengre i sin drift og produksjon. I løpet av vinteren og våren 2017 skal vi utarbeide et kartleggingsverktøy for å få mer kunnskap om praksisen i landbruket, og først ut er alle dyreslag.

Debios allerede eksisterende sjekklister innen enkelte dyrehold vil brukes som utgangspunkt for kartleggingen. Vi vil gjøre kunnskapen tilgjengelig for alle.

Prosjektet hovedformål:

 • Kartlegge praksis for kommersielt omsatt produkter etter gjeldende regelverk
 • Kartlegge praksis for forhold av betydning som ikke omfattes av regelverket
 • Bidra til at Debios merkebrukere åpent og aktivitet bidra til å dele sin praksis

Andre formål:

 • Skape bedre kommunikasjon med grunnlag i god statistikk
 • Avdekke forhold som kan bedre våre fysiske revisjoner
 • Bidra til bedre forskning og rådgivning med grunnlag i god statistikk
 • Sette fokus på viktige områder som hjelper kunden å utvikle seg på sikt
 • Bidra til åpenhet knyttet til praksis og danne grunnlag for å fortelle historier

Målgrupper:

 • Virksomheter som har en økologisk godkjenning
 • Debios revisorer
 • Forskning og rådgivningsenheter
 • Offentlig organer
 • Forbruker

 

Se sammenstillingen av kartlegging av økologisk storfehold her.

Vil du har mer informasjon om kartleggingen?

Del denne artikkelen

Kontakt