Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Statistikk og kartlegging

Debios statistikk bygger på de registreringer vi gjør i forbindelse med sertifisering av økologisk produksjon gjennom hele verdikjeden. Dette inkluderer primærprodusenter, landbruksareal, virksomheter innen foredling, import og omsetning og sertifiserte varer. Tallene gir et dekkende bilde av utvikling og status for økologisk produksjon i Norge.

Statistikk som omhandler omsetning og forbruk av økologiske produkter i Norge finner du hos Landbruksdirektoratet.

Landbruk - areal og produsenter

 • Økoareal i prosent av samla jordbruksareal 1999-2023

  Last ned
 • Primærprodusenter per fylke 2003-2023

  Last ned

Planteproduksjon

Husdyr

Marked

 • Oversikt foredling, import og omsetning 2023

  Last ned
 • Oversikt serveringsmerker 2023

  Last ned
 • Utvikling foredling, import, omsetning og serveringsmerker 2023

  Last ned

Diagrammer

 • Diagrammer alle sertifiseringsområder 2023

  Last ned

Kartlegging av praksis

Kontakt