Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Årsmøte 2018

  • Publisert
  • Oppdatert

Debios årsmøte ble avholdt 3. april i REMA 1000s hovedkontorer i Oslo. Ledergruppen var stolte av å kunne rapportere fra året som har gått og driften i Debio og DebioInfo. Både årsmelding og årsregnskap ble godkjent enstemmig. Nytt styre ble også valgt. Per Skorge, som ble valgt til styreleder, driver økologisk andelsgård i Maridalen og er administrerende direktør i Norges skogeierforbund. Han har tidligere vært generalsekretær i Norges Bondelag.

«Debio handler om tillit til ø-merket og de andre merkeordningene Debio forvalter. Det er avgjørende at folk kan være trygge på at det Debio har tilsyn med og setter sitt merke på, oppfyller alle kravene til økologisk produksjon og omsetning. Styret er opptatt av å bygge stolthet for det økologiske, enten det er landbruk, akvakultur, foredling eller omsetning. Det er ekstra moro å være med på å legge til rette for økologiske produkter og omsetning når etterspørselen i markedet er økende. Styret ser fram til å jobbe sammen med ansatte og samarbeidspartnere for å fremme merkeordningene til Debio,» sa Skorge under årsmøtet.

Styreleder Per Skorge

Daglig leder Ole Petter Bernhus presenterte en årsberetning om en organisasjon med høyt aktivitetsnivå i året som gikk: I 2018 gjennomførte Debio revisjoner og godkjenningsbehandling av 2057 gårdsbruk, 56 for akva-bedrifter, 882 bedrifter innen foredling, import og omsetning, og 30 utenlandske virksomheter etter økologiforskriftens forordning. Innenfor de private merkeordningene til Debio ble det delt ut 364 godkjenninger. Les mer om statistikken for 2018 her.

Debio har også gjennomgått en intern organisasjonsendring hvor alle sertifiseringsressurser har blitt samlet i en egen avdeling, DebioSert.

Gjennom oppdragene på vegne av myndighetene og økologiforskriften, har Debio fått flere lovpålagte oppdrag, og en reduksjon i betalinger for oppdragene for regnskapsåret 2018. Regnskapet for 2018 viser likevel at Debio har klart å holde kostandene nede, og utføre flere oppdrag med mindre ressurser.

Markedet for økologisk og bærekraftig mat er fortsatt i vekst i Norge. Dette gjenspeiles i Debios oppdragsmengde. Det er flere virksomheter som søker en godkjenning fra Debio, og selv om veksten har avtatt noe er det flere virksomheter med en godkjenning fra Debio av utgangen av året enn ved inngangen av året.

Stortinget har bestemt at det innen sommeren 2018 skal utvikles en ny strategi for økologisk produksjon og forbruk i Norge. Den ferdige strategien sier ikke noe om konkrete målsetninger på området, men peker på markedsaktørers behov for å følge opp den økte etterspørselen i markedet.

«Å sikre at varer er det de gir seg ut for å være, blir ikke mindre viktig i tiden fremover. Takk for meg og lykke til til nytt styre og til hele Debio,» sa avtroppende styreleder Odd-Einar Hjortnæs da han takket for seg.

Avtroppende styreleder og styremedlemmer (f.v. Odd-Einar Hjortnæs, Ernst-Ole Ruch, Jon Støren og Mai Linn Muskaug)

Del denne artikkelen

Kontakt