Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Debios årsmøte 2021

  • Publisert
  • Oppdatert

Debio er en medlemsorganisasjon som skal sikre tillit og samarbeid mellom alle parter innen produksjon, omsetning og forbruk av økologiske varer. Organisasjoner over hele landet, som ønsker mer økologisk og bærekraftig mat fra fjorden, på jordet og bordet kan bli medlem i Debio. Onsdag 6. april 2022 ble Debios årsmøte avholdt i Bondelagets lokaler i Oslo.

Daglig leder Ole Petter Bernhus ga rundhåndet ros til de ansatte for engasjement og arbeidsinnsats da han oppsummerte året som hadde gått.

– Debio lever av tillit. Tillit bygges opp over tid gjennom ryddig forvaltning og åpenhet. Debio har ansvaret for å forvalte økologiregelverket på vegne av Mattilsynet, men Debio eier Ø-merket. Dette er et eksempel på et offentlig-privat samarbeid som både er effektivt, og gir forbrukeren trygghet for at Ø-merket holder hva det lover, sa styreleder Per Skorge i sin innledning.

Han fremhevet også Matvalget og Landbrukets Økoløft som to virkemidler for å utvikle markedet for økologiske varer i Norge og rekrutting av flere økobønder.

De fleste av styrets medlemmer sitter videre, unntatt Line Wesley-Holand som hittil har representert Fairtrade Norge i styret. Styreleder og daglig leder takket Line Wesley-Holand med vel utført arbeide gjennom 6 år som styremedlem og 3 år som nestleder. Valgkomiteen, ved Dag Blakkisrud, ble også takket for arbeidet gjennom året.

Da Wesley-Holand gikk ut av styret, gikk tidligere varamedlem, seniorkommunikasjonsrådgiver i Coop, Knut Lutnæs inn på fast plass i styret.
– Et framtidsrettet landbruk må være basert på de økologiske prinsippene om helse, økologi, rettferdighet og varsomhet. Debio har ansvar for å forvalte økologiregelverket i Norge, og er således en helt sentral aktør for å utvikle norsk landbruk i en enda mer bærekraftig retning. Jeg ser fram til å delta i Debios viktige arbeide, uttalte Lutnæs.

Fagrådgiver i Fremtiden i våre hender, Emil Beddari, ble valgt som nytt varamedlem.

Disse organisasjonene eier Debio.

Hele styret finner du her.

Før årsmøtet holdt Marte Guttulsrød en presentasjon om Landbrukets Økoløft

Del denne artikkelen

Kontakt