Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Debios statistikk for 2018

Tallene for fjoråret er klare: Flere virksomheter er sertifiserte sammenlignet med tidligere år. Vi ser en økning innen foredling, import og omsetning, og en liten nedgang innenfor landbruk.

  • Publisert

Debio sertifiserer virksomheter både innenfor offentlig (økologiforskriften) og privat regelverk. Antallet virksomheter som er godkjent for bruk av Debio sitt Ø-merke fordeler seg som følger:

Offentlig regelverk:

Landbruk: 2057, en nedgang på 0,63 % sammenlignet med 2017.
Akvakultur: 56, en oppgang på 10,71 % sammenlignet med 2017.
Foredling, import og omsetning: 912, oppgang på 3,51 % sammenlignet med 2017. Blant disse virksomhetene er 30 utenlandske (mot 31 utenlandske i 2017) som har sin sertifisering fra utlandet, men har godkjenning til å bruke Ø-merket. Blant de 912 virksomhetene inngår 189 gårdsforedlinger (foredling på Debio-godkjente gårdsbruk).

Privat regelverk:

Valørmerker i servering og matvarehandel: 369 virksomheter, en oppgang på 3,52 % sammenlignet med 2017.

 

Primærnæring

Det totale antallet dyrkede dekar er 465 869. Dette utgjør en nedgang på 1,65 % fra 2017. Det er også en nedgang i antallet i primærprodusenter på 0,63 %. Dette er mindre enn den generelle nedgangen i landbruket i Norge (1,8 %, jf. SSBs oversikt).

Mens økologisk melkekuproduksjon har holdt seg relativt stabil de siste årene (8350 dyr i 2016, 8340 dyr i 2017 og 8353 dyr i 2018), ser vi en nedgang i blant annet økologisk saueproduksjon (49 237 dyr i 2017 og 46 823 dyr i 2018). Generelt er det en økning i produksjon egg fra verpehøner, livkyllinger og kyllinger for slakt.

 

Valørmerket

Debios valørmerke i bronse, sølv og gull gir serveringsvirksomheter og matvarehandler en mulighet til å synliggjøre sin andel av økologisk sertifiserte produkter. I 2018 har 364 virksomheter innenfor servering valørmerket, mot 349 i 2017. Innenfor matvarehandel har antallet virksomheter gått ned fra 7 til 5.

 

Om Debio

Debio har stått for merking av mat og utvikling av økologien i over 30 år. Vi er garantisten for at varer merket med våre godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Debio tilbyr også i dag veiledning og formidling knyttet til bærekraftige måltid gjennom selskapet DebioInfo. Debios hovedoppgave er sertifisering, og på oppdrag fra Mattilsynet godkjenner Debio norske virksomheter som omsetter og produserer økologiske produkter. Alle disse får muligheten til å bruke det grønne Ø-merket i sin markedsføring. Debio utfører også godkjenning på grunnlag av egne private regelverk, slik som valørmerkeordningen.

Les mer om våre arbeidsområder her.

Debio fører årlige statistikker basert på registreringene som gjøres i forbindelse med godkjenning av økologisk produksjon, både innenfor primærproduksjon og innen foredling, import og omsetning.

Mer utfyllende statistikk innenfor Debios sertifiseringsområder finner du her.

Del denne artikkelen

Kontakt