Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Følger av ekstremværet «Hans» for tilknyttede virksomheter

  • Publisert
  • Oppdatert

Ekstremværet som rammet deler av Norge denne sommeren har hatt konsekvenser for enkeltes landbruksarealer, fôrtilgang og produksjonslokaler. Mattilsynet har publisert en veileder for landbruksvirksomheter som har arealer utsatt for flom.

Det er anledning for virksomheter å søke om midlertidig tillatelse til unntak fra økologiforskriften, slik det også ble i forbindelse med den ekstraordinære tørkesituasjonen tidligere i sommer.

Er du rammet av ekstremværet og har driftsmessige utfordringer knyttet til din Debio-godkjenning, ta kontakt med oss.

Del denne artikkelen

Kontakt