Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Gode løsninger for sauehold

  • Publisert

Norsk senter for økologisk landbruk, i samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning, Norsk Sau og Geit og Debio, har utarbeidet praktiske og økonomisk gjennomførbare løsninger som kan motivere til å fortsette med økologisk saueproduksjon.

 

Saken er hentet fra NORSØK. 

Finn hele rapporten og praktiske eksempler på fjøsløsninger her

NORSØK har ledet et prosjekt hvor målet var å utrede og gjøre kjent praktiske løsninger for å tilfredsstille kravet til tett liggeunderlag i økologiske sauefjøs. Folk fra NORSØK og Norsk Landbruksrådgivning har besøkt 6 økologiske sauefjøs, hvor det var nødvendig å gjøre endringer ut fra nye krav i regelverket. Det har blitt utarbeidet tegninger og foretatt kostnadsoverslag for de ulike løsningsforslagene. Her presenteres forslag til løsning for to av disse fjøsene.

De fleste berøres ikke av regelendringen
Debio utførte høsten 2016 en spørreundersøkelse, som ble sendt ut til 579 økologiske saueprodusenter. De fikk svar fra 354 produsenter, hvorav 63 % svarte at de ikke berøres av regelendringen med krav om tett golv for sau. I overkant av en tredel, dv. 37 % svarte at de må foreta endringer eller at de ikke vet.

Vil unngå store kostnader og økt arbeidsmengde
Produsenter som driver med økologisk sau, og som har fjøs hvor kravet om tett liggeareal ikke tilfredsstilles, må gjøre et valg. Enten må de finne løsninger for hva de kan gjøre for å tilfredsstille kravet, eller legge om til konvensjonell drift, eventuelt slutte med saueproduksjon. Det er spesielt to faktorer som påvirker valget: økonomi og arbeidsbelastning. Mange som driver med sau har hverken tid eller penger til å gjøre endringer som gir økt arbeidsmengde og økte kostnader. Store investeringskostnader er dermed uaktuelt. Dersom det blir gitt støtte til ombygging, vil flere vurdere å få til en løsning for å tilfredsstille kravet.

Bakgrunninformasjon: I mars 2017 ble det innført et krav om minst 0,75 kvadratmeter tett golvareal per sau i økologisk produksjon. For de som er interessert i å se flere av fjøsløsningene NORSØK og NLR har foreslått, og mer om tett golv til sau, finner du NORSØK-rapporten «Praktiske løsninger for økologisk sauehold» og praktiske eksempler på fjøsløsninger her.

Del denne artikkelen

Kontakt