Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Gode løsninger for sauehold

  • Publisert
  • Oppdatert

Saken er hentet fra NORSØK

 

I mars 2017 ble det innført et krav om minst 0,75 kvadratmeter tett golvareal per sau i økologisk produksjon. Dette fører at 30-40% av de som driver med økologisk sau må finne nye løsninger for å tilfredsstille kravet, eller avvikle saueholdet eller legge om til konvensjonell drift. Sammen med Norsk landbruksrådgiving har vi sett på hva som kan gjøres i ulike fjøs og kommer med forslag til ombygginger, sier Rosann E. Johanssen og Kristin Sørheim ved Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK.

Målet er å komme med forslag på praktiske og gjennomførbare løsninger som kan motivere til å fortsette med økologisk saueproduksjon. Prosjektet er et samarbeid mellom NORSØK, NLR, Debio og Norsk Sau og Geit.

Sau og Geit nr. 5 kommer en foreløpig artikkel om løsningsforslag. En endelig rapport fra prosjektet vil være ferdig i løpet av året.
Prosjektet vil likevel allerede nå presentere et par forslag, som tips til økologiske sauebønder som nå er i ferd med å vurdere løsninger for framtidig drift. Det er spesielt to faktorer som påvirker valg av løsning: økonomi og arbeidsbelastning. Mange som driver med sau har hverken tid eller penger til å gjøre endringer som gir økt arbeidsmengde og økte kostnader.

Les hele saken med noen av tipsene på NORSØK sine hjemmesider

Del denne artikkelen

Kontakt