Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Historien om økologisk landbruk i Norge gjennom 90 år

  • Publisert
  • Oppdatert

Under Økouka i år kunne vi i Debio sammen med Økologisk Norge og NORSØK invitere til boklansering på Gartneriet på Bygdø Kongsgård. «Historien om økologisk landbruk i Norge gjennom 90 år» av Emil Mohr og Morten Ingvaldsen hadde i to år eksistert som digital utgivelse, men nå var den endelig samlet mellom to permer. Med det er en ny del av norsk forvaltnings- og landbrukshistorie skrevet og gjort tilgjengelig for alle interesserte.

En god sakprosabok skal både kunne fortelle deg det du lurer på, og det du ikke visste at du burde lure på, står det på vaskeseddelen. «Økologisk landbruk i Norge gjennom 90 år» er et referanseverk som kan leses fra perm til perm eller brukes som oppslagsverk, og bør være pensum for alle som er interessert i moderne agronomi og landbrukspolitikk.

Boka kan bestilles her!

Økologiens historie i Norge er mangslungen og gjennom tidene har både praksis og tenkning om landbruk endret seg. Ønsket om et landbruk som er tro mot naturens egne prosesser har likevel vedvart. Grundig og langsiktig arbeid preger denne historien, i likhet med forfatternes håndtering av grunnlagsmaterialet. «Ein bør aldri tru blindt på autoritetar, men prøva sjølv um ein ting duger» sa Simon Elias Hope, ofte omtalt som den første som brakte biodynamisk/økologisk landbruk til Norge.

I løpet av boklanseringen presenterte forfatterne og Grete Lene Serikstad fra NORSØK bokprosjektet og de besøkende fikk lytte til en panelsamtale med representanter fra bonde til butikk:

Økobonde, Sp-politiker og ordfører i Bondelaget Elisabeth Irgens Hokstad, kommunikasjonssjef Knut Lutnæs fra Coop, Markus Hustad fra Økologisk Norge, Marte von Krogh fra Matvalget, Grete Lene Serikstad fra NORSØK og Emil Mohr satt i panelet.

Initiativet til å skrive historien om økologisk landbruk kom opprinnelig fra Stiftelsen norsk mat, som ønsket å presentere dette på hjemmesida okologisk.no. Debio tok deretter initiativet til å utgi stoffet i bokform. Økologisk Norge, NORSØK, Norsk Landbruksrådgiving og Rudolf Steiner-stiftelsen har bidratt økonomisk til utgivelsen.

 

Del denne artikkelen

Kontakt