Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Liste over midlertidig tillatte ikke-økologiske ingredienser av landbruksopprinnelse i økologiske næringsmidler

  • Publisert
  • Oppdatert

Du kan søke om midlertidig tillatelse til å bruke ikke-økologiske ingredienser av landbruksopprinnelse dersom økologiske ingredienser ikke er å oppdrive.

Når økologiske ingredienser ikke er tilgjengelig i tilstrekkelige mengder, kan under visse forutsetninger inntil 5 % ikke-økologiske ingredienser benyttes ved produksjon av økologisk mat. Ikke-økologiske ingredienser som kan brukes innen 5-% grensen er listet i vedlegg IX i forordning (EF) 889/2008 og kan benyttes frem til og med 31.12.2023.

Virksomheter som ønsker å bruke andre ikke-økologiske ingredienser enn de som står på denne listen, kan søke Mattilsynet om midlertidig tillatelse til å bruke den ikke-økologiske ingrediensen, dersom en økologisk godkjent ingrediens ikke er tilgengelig eller ikke finnes i ønsket kvalitet. Debio skal kontaktes ved innsending av en slik søknad. Se nærmere informasjon i Økologiforskriften §2 jf. forordning (EU) 2018/848, Art 25.

Hvem kan bruke den ikke-økologiske ingrediensen oppført i den nasjonale listen

Tillatelsen kan brukes av alle norske virksomheter i det produktet tillatelsen gjelder for, og i den angitte perioden. Innvilget tillatelse vil gjelde for en begrenset periode med 6 måneders varighet om gangen. Det kan søkes om forlengelse av tillatelsen for maksimalt 2 x 6 måneder. Når Mattilsynet gir en slik tillatelse til en virksomhet, vil det blir offentliggjort i tabellen under.

Hva kan du gjøre dersom ingrediensen fortsatt ikke fins økologisk etter 18 måneder?

Mattilsynet kan søke om å få oppført ingrediensen i listen over ikke-økologiske landbruksingredienser som kan benyttes i produksjon av økologiske næringsmidler. Deretter beslutter EU kommisjonen og øvrige medlemsstater om ingrediensen kan tas opp i listen over ikke-økologiske ingredienser som er tillatt brukt.

For at Mattilsynet skal kunne sende inn søknad til EU kommisjonen må du fylle ut et søknadskjema. Her skal du begrunne hvorfor det er strengt nødvendig å benytte den ikke-økologiske ingrediensen i din produksjon, samt hva du har gjort for å etterspørre den økologisk. Ettersom det kan ta lang tid for å få en ikke-økologisk ingrediens inn på listen, bør du sende inn informasjon så fort Mattilsynet har innvilget den første tillatelsen. Debio kan bistå med veiledning til utfylling av skjemaet.

Lenke til skjemaet finner du her.

Veiledning for foredling, import og omsetning av økologiske næringsmidler finner du her.

Del denne artikkelen

Kontakt