Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Dokumenter

Primærproduksjon

Foredling import og omsetning

 • Application for use of Debio`s Ø-label for organic products exported to Norway

  docx
 • Godkjente kontrollorgan i EU/EU control bodies

  Les mer her
 • Erklæring om økologikontroll

  Last ned
 • Erklæring GMO

  Last ned
 • Faktaark GMO

  Last ned
 • Klage forvaltningsvedtak

  Last ned
 • Klageregister

  Last ned
 • Mengdekontrollskjema – produksjon

  Last ned
 • Mengdekontrollskjema – ferdigvare

  Last ned
 • Mottaksskjema

  Last ned
 • Produktbeskrivelse

  Last ned
 • Retningslinjer ved mottak av økologiske varer, generell

  Last ned
 • Retningslinjer ved mottak av økologiske varer for servering

  Last ned
 • Søknad om midlertidig tillatelse til å bruke ikke-økologiske ingredienser i økologiske næringsmidler

  Last ned
 • Liste over tillatelser til bruk av ikke-økologiske ingredienser i økologiske næringsmidler

  Gå til oversikt
 • Søknad om midlertidig tillatelse til å bruke ikke-økologisk sort i engfrøblanding

  Last ned
 • Krav til beskrivelse av virksomheten, FIO

  Last ned

Søknadsskjemaer til landbruksproduksjon

 • Søknad om godkjenning av arealer tilbake i tid

  Last ned
 • Søknad om tillatelse til å fjerne hornanlegg

  Last ned
 • Søknad om midlertidig tillatelse grunnet katastrofesituasjoner

  Last ned
 • Søknad om tillatelse til oppbinding av storfe i besetninger med høyst 50 dyr

  Last ned
 • Søknad om tillatelse til å ta inn ikke-økologiske voksne hanndyr, og hunndyr som ennå ikke har født – inntil 10 % og 20 %

  Last ned
 • Søknad om tillatelse til å ta inn ikke-økologiske voksne hanndyr, og hunndyr som ennå ikke har født – inntil 40 %

  Last ned
 • Søknad om ikke-økologisk proteinfôr (fôrprodusent)

  Last ned
 • Søknad om bruk av ikke-økologisk, ubeisa formeringsmateriale

  Gå til økofrø.no

Akvakultur

 • Krav til beskrivelse av virksomheten

  Last ned
 • Søknad om tillatelse til å bruke ikke-økologiske stiklinger i tang- og tareproduksjon

  Last ned

Serveringsmerker i servering og matvarehandel

Debios private regelverk

Organisasjon

Kontakt