Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Dokumenter

Primærproduksjon

Foredling import og omsetning

Søknadsskjemaer til landbruksproduksjon

 • Søknad om godkjenning av arealer tilbake i tid

  Last ned
 • Søknad om tillatelse til å fjerne hornanlegg

  Last ned
 • Søknad om midlertidig tillatelse grunnet katastrofesituasjoner

  Last ned
 • Søknad om tillatelse til oppbinding av storfe i besetninger med høyst 50 dyr

  Last ned
 • Søknad om tillatelse til å ta inn ikke-økologiske voksne hanndyr, og hunndyr som ennå ikke har født – inntil 10 % og 20 %

  Last ned
 • Søknad om tillatelse til å ta inn ikke-økologiske voksne hanndyr, og hunndyr som ennå ikke har født – inntil 40 %

  Last ned
 • Søknad om ikke-økologisk proteinfôr (fôrprodusent)

  Last ned
 • Søknad om bruk av konvensjonelt, ubeisa formeringsmateriale

  Gå til økofrø.no

Akvakultur

Valørmerker i servering og matvarehandel

Debios private regelverk

Organisasjon

Kontakt