Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Ny merkeordning for grasfôra dyr

  • Publisert
  • Oppdatert

I år lanserer Debio en ny merkeordning for grasfôra kjøtt- og melkeproduksjon. Merkeordningen skal gi forbrukere muligheten til å finne kjøtt og melk fra storfe, sau og geit som har levd på 90 til 100 % grâsfor.

«Markedsundersøkelser viser at det er mange bønder som har et stort fokus på bruk av gras- og grovfôr, og det er mange forbrukere som etterspør bærekraftige produkter i butikken. En merkeordning for denne typen produkter gjør det mulig for bonden å kommunisere kvalitetene med sine produkter og gjør det enklere for forbruker å finne frem til produktene» sier daglig leder i Debio, Ole Petter F. Bernhus.

Gras og grovfôr er fôrressurser Norge har god tilgang til, store områder av landet vår egner seg godt til drøvtyggere som kan baserer seg på gras og beiter.

«Bruk av beiteressursene i Norge reduserer behovet for import av kraftfor, vedlikeholder kulturlandskap, artsmangfold, lokale arbeidsplasser og gir produkter av høy kvalitet og økt trivsel for dyra. Vi presenteres ofte et bilde av et norsk landbruk hvor dyra er ute på beitene hele tiden, men dette er langt fra sannheten. I realiteten består mye av dietten fra importert kraftfôr, gjerne laget av soya.»

Debios merkeordning er en tredjepartssertifisert bekreftelse på at bøndene fôrer beitedyra sine med 90 til 100 % norsk grasfôr. Regelverket omfatter dyrehold og produkter fra storfe (okse, ku og kalv) og småfe (sau og geit). Vi har tidligere omtalt merkeordningen her.

Ordningen er en pilot med oppstart i 2022 som i første omgang er for bønder som allerede produserer økologisk. Statsforvalteren i Nordland og Troms og Finnmark samarbeider med Debio, og tilbyr ordningen også for virksomheter som ikke har en økogodkjenning.

«Vi ser ofte i klimadebatten at det er et stort gap mellom de som foreslår å avvikle kjøttproduksjon i Norge og de som mener dyreholdet har positive sider også, blant annet ved å beite på grøntressurser vi ikke kan nyttiggjøre som menneskemat. Med merkeordning gir vi sistnevnte gruppe en mulighet til å faktisk dokumentere at det er det de gjør.»

Del denne artikkelen

Kontakt