Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Ny ordning for søknad om tillatelser

Hvis du driver økologisk produksjon og vil avhorne dyr; ønsker å få godkjent hele eller deler av omleggingsperioden for et areal tilbake i tid; skal kjøpe inn konvensjonelle dyr og andre områder, må du sende inn eget skjema.

 • Publisert
 • Oppdatert

Hva trenger du å søke om tillatelse til?

Økologiregelverket beskriver hvilke krav som gjelder for økologiske produsenter. I noen tilfeller omtaler regelverket at du må innhente en tillatelse før du kan utføre en bestemt aktivitet. Dette gjelder i hovedsak:

 • tillatte inngrep på dyr, inkludert avhorning,
 • tilbakedatering av omleggingsperioden for arealer og akvakulturanlegg,
 • innkjøp av konvensjonelle dyr over bestemte prosentsatser,
 • bruk av konvensjonelle ingredienser i næringsmidler,
 • innkjøp av konvensjonelt fôr og konvensjonelle dyr i katastrofesituasjoner,
 • godkjenning av en omleggingsplan for parallellproduksjon av flerårige vekster.

 

Hvordan søker du om tillatelse?

På Debios hjemmeside finner du nye skjemaer for søknad om

 • tillatelse til å avhorne økologiske dyr
 • godkjenning av hele/deler av omleggingsperioden for arealer tilbake i tid
 • tillatelse til å kjøpe inn mer enn 10 % storfe eller 20 % sau, geiter eller griser,tillatelse til å kjøpe inn konvensjonelle fjørfe.

Skjemaene sendes per e-post til Mattilsynet med kopi til Debio som beskrevet på skjemaene. Husk å søke i god tid for du skal utføre aktiviteten du søker om.

Hvis du vil søke om godkjenning av omleggingsplan ved parallellproduksjon av flerårige vekster, bruk av konvensjonelle ingredienser i næringsmidler eller innkjøp av konvensjonelt fôr i katastrofesituasjoner, skriver du en søknad og sender den til Debio som tidligere. Debio vil da vurdere søknaden din og oversende den til Mattilsynet som fatter endelig vedtak.

Bakgrunn for endringene
Debio har tidligere behandlet søknader om tillatelser til blant annet omleggingsperiode for arealer tilbake i tid. I følge økologiregelverket som gjelder fra mars 2017 må Mattilsynet overta å gi slike tillatelser. For å forenkle saksbehandlingen har vi utarbeidet skjemaer for de tillatelsene som flest søker om.

Del denne artikkelen

Kontakt