Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Nye krav om å melde fra om uregelmessigheter

Alle virksomheter må melde fra til Debio om uregelmessigheter ved mottak av produkter

  • Publisert
  • Oppdatert

Dersom en virksomhet har informasjon om at et produkt som virksomheten har produsert, tilvirket, importert eller mottatt fra en annen virksomhet ikke er i samsvar med kravene i økologiregelverket, skal virksomheten iverksette tiltak for enten å fjerne økologimerkingen av produktet, eller isolere produktet.

Virksomheten skal i disse tilfeller uten opphold informere Debio om mistanken og de tiltak som er iverksatt. Debio kan kreve at produktene ikke håndteres videre som økologiske før det er mottatt tilfredsstillende informasjon som gjør at mistanken kan fjernes.

Fra sommeren 2017 har alle nye driftsbeskrivelser som er laget for Debio denne forpliktelsen opplistet, mens tidligere driftsbeskrivelser har en annen tekst som omhandler dette. Vi orienterer med dette om at det er ovenstående forpliktelse som gjelder.

Alle driftsbeskrivelser finner du under Ressurser – Dokumenter.

 

Del denne artikkelen

Kontakt