Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Nytt økologiregelverk i EU fra 1. januar 2022

  • Publisert

Det nye økologiregelverket er videreutviklet i samsvar med mål og prinsipper for økologisk produksjon. Dette innebærer endringer for å fremme et tydeligere regelverk og med utfasing av en del unntak fra regelverket. Det er å anta at regelverket vil blir gjeldende i Norge i første eller andre kvartal i 2022 etter at det er tatt inn i EØS-avtalen.

Mattilsynet har i dag kommet med en kunngjøring om det nye regelverket.

Del denne artikkelen

Kontakt