Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Ekstrem tørke for mange i sommer – 2018

  • Publisert

NB! Denne saken omhandler tørkesommeren 2018.

Ekstrem tørke for mange

Det skjer mye aktivitet på fôrområdet for tiden, og Mattilsynet har hatt en ny gjennomgang sammen med næringen. Mange bønder opplever i år en ekstrem tørke og må finne alternative løsninger for å løse dyras fôrbehov både i beitesesongen og for kommende innefôringsperiode. For bønder med økologisk dyrehold blir utfordringene ekstra store fordi det er færre fôrprodusenter med overskuddsfôr. Hold deg oppdatert på siste nytt og endringer i denne artikkelen.

Tillatelse til bruk av konvensjonelt fôr og større andel økologisk kraftfôr

Økologiske dyr skal i utgangspunktet fôres med utelukkende økologisk fôr, men det finnes hjelp for de som rammes av uforutsette hendelser. Jf. økologiforskriften § 3, jf. fo. (EF) nr. 889/2008, art. 47 a  (katastrofeparagrafen) er det mulig å søke om tillatelse til bruk av konvensjonelt fôr når fôrproduksjonen er gått tapt eller det pålegges restriksjoner som følge av ekstraordinære værforhold, utbrudd av smittsomme sykdommer, forurensning med giftige stoffer eller som følge av brann.

Hovedintensjonen med grovfôr er at det skal være «stråfôr» som gras, høy og halm. På grunn av sesongens vanskelige fôrsituasjonen er det viktig å finne gode løsninger fôr fôringssituasjonen med utgangspunkt i norske råvarer. Vi vurderer derfor at følgende fôrvarer kan regnes som grovfôr:

– Stråfôr (gras, høy, halm)

– Fiberrike restprodukter som potetskrell og mask

– Pelletert grasmel/luserne («pelletert gras»)

– Rotvekster (f.eks. kålrot, nepe, gulrot).

Pellets av annet enn gras, f. eks. roesnitter, regnes som kraftfôr. Poteter regnes også som kraftfôr.

Virksomheter som skal kjøpe økologisk grovfôr må forsikre seg om at fôret er sertifisert økologisk, og det må innhentes dokumentasjon på dette ved mottak av fôret.

Felleskjøpet har nå tilgjengelig et økologisk kraftfôr som er tilpasset en fôrsituasjon med bruk av mindre mengde grovfôr.Dette skal være tilgjengelig over hele landet. Finn mer informasjon her om Natura Drøv Fiber


Til deg som skal kjøpe eller selge utenlandsk fôr

For de som vurderer import av grovfôr fra utlandet, er alle som importerer fôr ansvarlige for å oppfylle kravene som stilles til import i regelverket. Dette innebærer både kravene som stilles til trygt fôr og krav til registrering av virksomheter. Les mer om hva du må vite om import her.

Animalia har utarbeidet veiledere for kjøpere og importører av grovfôr, i samarbeid med Veterinærinstituttet og Mattilsynet. Denne finner du her


Søk nå

Vi oppfordrer produsenter til å sende søknader allerede nå og ikke vente i håp om en bra andre- eller tredjeslått.

Det er også mulig å søke om å redusere andel grovfôr til 50 %, mot 60 % som definert i økologiregelverket (art. 20.2 i fo. 889/2008). Det har allerede begynt å komme søknader om dette, og Mattilsynet vurderer at det mest riktige blir å vurdere dette samlet under artikkel 47 som en del av «krisesituasjonen for fôrområdet» og tillatelse til å bruke ikke-økologisk fôr.

Det brukes samme søknadsskjema som på grovfôr; «Søknad for bruk av konvensjonelt fôr» som du laster ned her: https://debio.no/dokumenter/.

Argumenter for å akseptere mer økologisk kraftfôr:
· Dette er en del av løsningen pga. krisesituasjon med tilgang til for lite økologisk grovfôr
· Det medfører mindre innførsel av grovfôr, noe som er viktig for å ivareta norsk dyrehelsestatus. Smittet grovfôr til økologiske virksomheter innebærer en fare også for resten av næringen.
· Økologiske besetninger bør være med på felles løsninger i næringen for å ivareta norsk dyrehelse. Det vil bli gitt råd fra rådgivningstjenesten om sammensetning av optimal fôrrasjon til dyra for å ivareta dyrehelse og dyrevelferd.
· Mer økologisk kraftfôr innebærer mer økologisk fôr til dyra, og mindre konvensjonelt


Finn søknadsskjema på Debios hjemmeside

Alle som rammes av den ekstreme tørken, og som ikke får tak i tilstrekkelig mengde økologisk fôr, kan søke om tillatelse til å kjøpe inn konvensjonelt fôr, samt reduksjon av grovfôrandel. På Debios hjemmeside finner du søknadsskjema til utfylling, https://debio.no/dokumenter/. Søknadene vil bli behandlet fortløpende, men for å sikre en raskest mulig behandling, er det avgjørende at søknaden inneholder etterspurte opplysninger og dokumentasjon.

Kriseparagrafen muliggjør at det kan gis tillatelse til opptil 100% konvensjonelt fôr, men vær oppmerksom på at det kun er grovfôr det gis tillatelse til å bruke så lenge det er mulig å kjøpe økologisk kraftfôr.

 

Kanskje du kan løse fôrbehovet ved å bruke karensfôrmidler?

Eget grovfôr fra nye arealer i første års karens kan brukes med inntil 20 %. Arealet kan ikke ha vært drevet økologisk de siste 5 åra, og kan heller ikke ha vært gjødslet eller sprøytet i år. Proteinvekster fra egne arealer i første års karens kan være en del av 20%-en nevnt ovenfor.

Eget karensfôr fra 2. års karensarealer kan brukes med inntil 100 %. Om du kjøper 2.årskarensfôr fra noen andre kan dette fôret brukes med inntil 30 % av fôrbehovet. Husk å be om erklæring på at fôret er kontrollert av Debio og er godkjent som 2. års karensfôr.

Det er ikke nødvendig å søke om tillatelse til å bruke karensfôr. Du finner mer om reglene for bruk av fôr i Regelverksveilederen for økologisk landbruksproduksjon.

Er du blant de som har tilgjengelig fôr?

Fôrsituasjon er prekær flere steder i landet, og vi oppfordrer derfor produsenter som har tilgjengelig fôrressurser å ta vare på det fôret. Har du fôr for salg vil vi anbefale deg å ta kontakt med din lokale rådgivningsenhet slik at dette kan formidles til de som har behov.

Del denne artikkelen

Kontakt