Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

En dag på havet – linefanget skrei

Tekst og foto: Åsmund Seip / Heia Folk / Debio
Sitat: Arne E. Karlsen, daglig leder Gunnar Klo AS

– Møt opp på kaia klokka 05.00, da går båten! 

Så da gjorde vi det. Og fikk med dét en opplevelse for livet. Ikke bare fordi havet på en kald godværsdag i nord er noe av det vakreste vi har sett. Ikke bare fordi møtet med de som jobber på og med havet ga oss følelsen av ydmykhet, entusiasme og arbeidslyst. Men fordi vi fisket to og et halvt tonn skrei. Fordi havet gir og gir. Fordi vi lærte om bærekraft, om balanse og samspill, om å gjøre hverandre gode. Fordi Norge er fullt av dyktige folk. Og i fiskeværet Stø i Vesterålen bor noen av dem.

Fiskerinæringa er ikke bare sjark i sol­nedgang. Vi har en moderne flåte som håndterer fisken og tar i bruk ny tekno­logi der det er hensiktsmessig. Det er viktig å videre­utvikle også den minste kystflåten, ikke fra et ­romantisk ståsted, men ut ifra at de er viktige for mange av kystsamfunnene.

Jeg anbefaler mine barn, og det kommer jeg til å anbefale alle som spør, å satse på en karriere innen­for sjømat. Sjømatnæringen er en av de næringene som jeg mener har en lys fremtid. Den er både bærekraftig og lønnsom, og vi trenger dyktige mennesker innenfor mange kompetanseområder. 

 

De som stiller strengest krav til oss er våre kunder, og siden lista heves hvert år, må vi henge etter for å ha et marked å levere til. Det er ikke sånn at verden ikke har fisk, det er masse fisk der ute, så vi kan ikke sove veldig lenge før vi mister marked og muligheter. Det er en løpende utvikling. Heldigvis har norsk fiskerinæring vært veldig konkurransedyktig så langt, og jeg håper vi skal være det fremover.

Les mer om bærekraftig fiske på debio.no 

F.v.: Arne E. Karlsen (Gunnar Klo as), Jan-Widar Finden (DebioSert), Tom Steffensen (fisker)
Gunnar Jarl Klo og Astrid Klo er tredje og fjerde generasjon som driver familiebedriften Gunnar Klo AS

Gode historier

Vi i Debio er gjennom hele året ute på besøk hos mange ulike virksomheter. På våre reiser mellom fiskebåter på Vestfjorden, kornbønder på Byneset og saueprodusenter på Jæren, møter vi flotte mennesker med et stort engasjement for dyra, naturen og maten vi spiser – gode verdier som både fascinerer og inspirerer oss. I Debio tror vi på åpenhet og deling av kunnskap, derfor formidler historier om noen av de vi møter på vår vei, historier om menneskene som står midt i det, om hvorfor de gjør som de gjør og hvordan vi alle kan lære og løfte hverandre videre. Historiene finner du i magasinet «Fordi du bryr deg«.

Del denne artikkelen

Kontakt