Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Hvordan søke

Her er en beskrivelse av hvordan du kan bli en del av Debios kontrollordning for økologisk landbruk.

Før sertifisering

God planlegging er avgjørende for å lykkes med omlegging til økologisk produksjon. Regelverket får du oversikt over i veilederne til økologiforskriften, men det finnes også flere instanser som kan hjelpe deg i en forberedende fase.

  • Norsk Landbruksrådgiving tilbyr Økologisk Førsteråd med agronomisk og økonomisk rådgivning til alle som vurderer økologisk drift. Tilbudet er gratis og uforpliktende.
  • Agropub er en viktig formidler av fagkunnskap om økologisk landbruk. Nettsiden drives av NORSØK.
  • Den kommunale landbruksforvaltningen (landbrukskontoret) styrer tilskuddsordningene for økologisk produksjon. Les mer hos Landbruksdirektoratet.

Veileder for økologisk landbruk

Veilederen inneholder utfyllende informasjon om økologisk landbruksproduksjon.

Veileder for foredling, lagring, import og omsetning av økologiske næringsmidler og fôrvarer

Veilederen inneholder utfyllende informasjon om foredling, lagring, import og omsetning av økologiske næringsmidler og fôrvarer

Søknad om tilknytning

Selve sertifiseringsprosessen starter i Debios kundeportal hvor du først oppretter en ny bruker (se øvre høyre hjerne i portalvinduet). Her kan du søke om tilknytning til en av Debios sertifiseringsområder.

Søknaden vil danne utgangspunktet for den årlige økologikontrollen. Den skal vise hvordan gården skal drives økologisk, med tanke på produksjoner, omfang og driftsmåte.

Vi vil henvise til Debios kravspesifiksjoner som du finner sortert etter sertifiseringsområde her.

Revisjon

Debio utfører revisjoner hele året. Vår kvalitetsrevisor vil sende ut melding om revisjonsbesøk 2-3 uker før revisjon.

I brevet fra revisor vil det være opplysninger om hva som skal gjennomgås ved revisjon, og hvilken dokumentasjon som må være tilgjengelig. Ved revisjon vil også det formelle tilknytningsskjemaet underskrives.

Har du spørsmål eller trenger veiledning?

Legg igjen telefonnummer og e-post, så kontakter vi deg.

Kontakt