Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Ny økologiforskrift og oppdaterte veiledere

Ny økologiforskrift er fastsatt, og Mattilsynet har oppdatert veilederne på økologiområdet. Debio kan kontaktes dersom det skulle være spesielle problemstillinger.

  • Publisert
  • Oppdatert

Oppdatert EU-regelverk for økologisk produksjon ble gjeldende i Norge fra 18. mars 2017.

 

  • Det nye regelverket sikrer like konkurransevilkår for norske virksomheter, og dermed bedre grunnlag for handel med økologiske produkter. Det vil også fremme klarere regelverksrammer, og dermed mer forutsigbarhet for de økologiske produsentene,
  • Det er viktig at norske økologiske produsenter gjør nødvendige tilpasninger for å oppfylle de nye kravene.
  • Ny økologiforskrift er fastsatt, og Mattilsynet har oppdatert veilederne på økologiområdet. Debio kan kontaktes dersom det skulle være spesielle problemstillinger.

Mattilsynet har på vegne av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet hørt EU-regelverket løpende siden 2010. De fleste av endringene er derfor allerede godt kjent.

Pressemelding og hele saken kan leses på Mattilsynet sine sider
Viktige endringer i økologiregelverket kan du lese om her

Lenke til økologiforskriften (regelverket og tilhørende forordninger), samt oppdaterte veiledere finner du her

 

 

Del denne artikkelen

Kontakt