Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Veiledere og regelverk

Her finner du oversikt over regelverk og veiledere for alle Debios sertifiseringsområder.

I Norge er økologisk matproduksjon regulert av økologiforskriften. Denne er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, og er basert på EU-standarden for økologisk produksjon. Detaljene i regelverket ligger i økologiforskriften og EU-forordningene det henvises til i lenka over. En sammenfatning av regelverket finner du i to veiledere, en for landbruk og en for foredling, import og omsetning. Begge disse finner du nederst på denne siden.

Mattilsynet er tilsynsmyndighet hva gjelder økologiforskriften, og har delegert ansvaret for dette tilsynet til Debio.

Mattilsynets ansvar er å definere hovedrammer for hvordan Debio skal følge opp avvik hos de økologiske virksomhetene, og har derfor utarbeidet en avvikskatalog i samarbeid med Debio. Avvikskatalogen gir en oversikt over hvilke virkemidler som skal brukes ved ulike typer avvik når det skjer brudd på regelverket for økologisk produksjon.

Debio utfører også kontroll og sertifisering for områder som ikke er regulert av økologiforskriften. Vi sertifiserer bærekraftig fangst og fiske og grasbasert kjøtt- og melkeproduksjon. I tillegg tilbyr Debio serveringsmerket i gull, sølv og bronse for serveringsbedrifter og for matvarehandelen for å vise andel av økologiske varer.

Kontakt