Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Nyhetsbrev

Debio har mye vi ønsker å dele! Ofte har vi behov for å formidle fagstoff og oppdateringer eller endringer i regelverket direkte til virksomheter som jobber med økologisk produksjon og omsetning. Andre ganger har vi fagstoff og informasjon som er aktuelt for flere. For å sikre at denne informasjonen blir formidlet til rett mottaker, sender vi ut nyhetsbrev til de sakene angår. Vi er godt kjent med at nyhetsbrev ofte kan bli hindret i å nå fram til sin tiltenkte mottaker av ivrige spamfilter. Er du kunde hos Debio eller har meldt deg på nyhetsbrevlister på vår nettside, sjekk gjerne innom søppelpostmappa fra tid til annen!

Skulle du ha gått glipp av et nyhetsbrev tidligere, finner du alle her. Merk at denne siden er en historisk oversikt over tidligere utsendinger og informasjonen som ligger her vil med tid bli utdatert. Man er selv ansvarlig for å sikre at man som godkjent virksomhet handler i tråd med gjeldende regelverk, som også er tilgjengelig på vår nettside.

Er du på jakt etter informasjon om det kommende økologiregelverket? Klikk her!

Alle virksomheter som er godkjent av Debio vil alltid stå på utsendingslista for våre nyhetsbrev som berører deres aktuelle arbeidsområder. Alle andre som ønsker å motta nyhetsbrev, kan gjøre det nedenfor.

Tidligere nyhetsbrev:

22. november 2023 Svinepest, flom, Finn øko og mer
26. juni 2023 Tørke, ny daglig leder, og Matsymposium
5. mai 2023 Ikke-økologisk melkeerstatning og stilling ledig
31. mars 2023 Debio forenkler regelverk for serveringssteder
9. mars 2023 Endringer i saksbehandling og revisjon
19. januar 2023 Øko2023, midlertidige tillatelser og avvikling av private regelverk
15. desember 2022 Kosmetikk, julegaver
23. september 2022 Fôr, Økodatabasen og nytt regelverk
28. juni 2022 Grasbasert
17. juni 2022 Kontrollplikt innen akvakultur
17. juni 2022 Nytt regelverk
7. april 2022 Dokumentert kalvestell
4. april 2022 Nytt regelverk – veksthus
4. april 2022 Nytt regelverk – fjørfe
4. april 2022 Nytt regelverk – storfe
7. mars 2022 Nytt regelverk (import), ny portal og ny merkeordning
7. mars 2022 Nytt regelverk (storfe), ny portal og ny merkeordning
7. mars 2022 Nytt regelverk (fjørfe), ny portal og ny merkeordning
7. mars 2022 Nytt regelverk (veksthus), ny portal og ny merkeordning
7. mars 2022 Nytt regelverk (alle andre virksomheter), ny portal og ny merkeordning
7. desember 2021 Brexit og import
21. september 2021 Leverandørsertifikater, merking av dyr, bruk og merking av gjær og korona
12. mars 2021 Korona og revisjonsbesøk

 

Vil du lese tidligere nyhetsbrev? Klikk her!

Kontakt