Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Utviklingsprosjekter

DebioInfo jobber med utviklingsprosjekter innen flere områder. Målet er å videreutvikle Debio som en relevant samfunnsaktør som bidrar til mer kunnskap om økologisk bærekraftig matproduksjon og sammenhengene mellom folkehelse, mat- og landbrukspolitikk. Vi ønsker å bidra til mer forskning på økologisk landbruksproduksjon og innkjøpspraksiser. Våre tjenester skal bidra til forankring hos offentlig myndigheter om økologisk mat i offentlige innkjøp og utviklingen av offentlige bærekraftige måltidsløsninger. 

Kontakt