Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

DebioInfo

DebioInfo tilbyr veiledning og kunnskapsformidling knyttet til Debios merker. Vi skaper møteplasser for felles undring og endring.

Ønsker du mat- og miljøveiledning?

Vis at du bryr deg med Debios merker

Med Debios merker kan du vise at du bryr deg om dyra, jorda og maten vi spiser. Dette øker troverdighet og tillit overfor gjester og kunder, og skaper stolthet blant ansatte. Her finner du det du trenger til produktmerking og til annen profilering av din Debio-sertifisering.

Alle gode ting har tre merker

DebioInfo samarbeider med Stiftelsen Miljøfyrtårn, Stiftelsen Miljømerking, Fairtrade Norge og Oikos-Økologisk Norge for å fremme bærekraftig forbruk.

Landbrukets ØKOLØFT

Landbrukets ØKOLØFT er et samarbeid mellom landets ledende landbruksorganisasjoner med mål om øke norsk økologisk produksjon.

 

DebioInfo

DebioInfo er et ideelt AS som er heleid av Debio. DebioInfo ble opprettet i 2015 som et eget AS for å skape et tydelig skille mellom Debio som sertifiseringsorgan, og organisasjonen sitt overordna ønske og behov om å løfte fram og utvikle Debio sine virkeområder og merkeordninger. Vi holder til på Gartneriet på Bygdø Kongsgård.

I DebioInfo arbeider vi med utvikling, veiledning og formidling av økologi og bærekraft gjennom hele verdikjeden. Debios merker står sentralt i vårt arbeid, og gjennom våre tjenester og prosjekter jobber vi for at økologisk og bærekraftig mat skal være et naturlig og enkelt valg for alle som produserer, serverer og spiser mat. Våre medlemsorganisasjoner er også en viktig brikke i dette arbeidet, og vi jobber derfor med å knytte til oss enda flere organisasjoner.

Vi tilbyr foredrag og undervisning innenfor mange ulike fagområder, samt at vi skaper møteplasser med mennesker og mat i sentrum. Matvalget er DebioInfos veiledningstjeneste. Matvalget som hjelper virksomheter som vil lage og servere bærekraftige og økologiske måltider til andre, og tilbyr blant annet gratis førsteråd, avholder kurs og seminar og sørger for annen oppfølging.

I DebioInfo er vi seks medarbeidere som sitter på Gartneriet på Bygdø Kongsgård. Gartneriet er en av våre møteplasser. Her bygges et fremtidsrettet kunnskapssenter for urbant- og bynært landbruk der klima- og miljøhensyn står sterkt. Senteret skal inspirere og spre kunnskap om økologisk og kretsløpsbasert landbruk, hagebruk, dyrking og foredling av mat.

Vi i DebioInfo vil møte mennesker og skape nye samarbeid, og du er velkommen til å ta kontakt!

 

Har du en prosjektide som du vil diskutere med oss? Ta gjerne kontakt!

Kontakt