Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

DebioInfo

DebioInfo tilbyr veiledning og kunnskapsformidling knyttet til Debios merker. Vi skaper møteplasser for felles undring og endring.

Ønsker du mat- og miljøveiledning?

DebioInfo kartlegger landbrukspraksis

Et merke sier mye men ikke alt. Vi vet at alle produsentene som er tilknyttet Debio følger minstekravene i økologiregelverket. Vi vet også at mange gjør mye mer, og dette skal vi kartlegge i året som kommer.

Alle gode ting har tre merker

DebioInfo samarbeider med Stiftelsen Miljøfyrtårn, Stiftelsen Miljømerking, Fairtrade Norge og Oikos-Økologisk Norge for å fremme bærekraftig forbruk.

Landbrukets ØKOLØFT

Landbrukets ØKOLØFT er et samarbeid mellom landets ledende landbruksorganisasjoner med mål om øke norsk økologisk produksjon.

 

DebioInfo

DebioInfo arbeider med utvikling, veiledning og formidling av økologi og bærekraft gjennom hele verdikjeden. Debios merker står sentralt i vårt arbeid, og gjennom våre tjenester og prosjekter jobber vi for at økologisk og bærekraftig mat skal være et naturlig og enkelt valg for alle som produserer, serverer og spiser mat. Våre medlemsorganisasjoner er også en viktig brikke i dette arbeidet, og vi jobber derfor med å knytte til oss enda flere organisasjoner.

Gjennom Matvalget tilbyr vi gratis førsteråd til matansvarlige og kantinepersonell, avholder kurs og seminar og sørger for annen oppfølging. Vi tilbyr foredrag og undervisning innenfor mange ulike fagområder, samt at vi skaper møteplasser med mennesker og mat i sentrum.

I DebioInfo er i syv medarbeidere, og vi har kontorer på Gartneriet på Bygdø Kongsgård. Gartneriet et en av våre møteplasser. Her bygges et fremtidsrettet kunnskapssenter for urbant- og bynært landbruk der klima- og miljøhensyn står sterkt. Senteret skal inspirere og spre kunnskap om økologisk og kretsløpsbasert landbruk, hagebruk, dyrking og foredling av mat.

Vi i DebioInfo vil møte mennesker og skape nye samarbeid, og du er velkommen til å ta kontakt.

 

Har du en prosjektide som du vil diskutere med oss? Ta gjerne kontakt!

Kontakt