Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Regelverksarbeid

DebioFag sikrer og utvikler Debios kvalitetssystem, og arbeider med regelverk og veiledning. Vi deltar i internasjonale nettverk for å utvikle økologisk produksjon.

Har du spørsmål til Debios regelverksarbeid?

Kontakt